Dyżury w Naszej Szkole są obowiązkiem każdej rodziny.

Rada Rodziców pobiera depozyt w wysokości $60 jako dodatek do czesnego, który będzie Państwu zwrócony po odbytym dyżurze.

Zapisz się na dyżur

WAŻNE! OCZEKUJEMY WASZEJ OBECNOŚCI W DNIU PRZEZ WAS WYBRANYM.

Ponieważ ilość sobót jest ograniczona i nie każdy z rodziców będzie mógł dyżurować, abyście mogli Państwo odebrać wpłacony depozyt, proponujemy:

– pomoc przy organizacji imprez szkolnych,

– pomoc w kuchni itp.

DYŻUR TRWA OKOŁO 2 GODZIN I 15 MINUT. PROSIMY MIEĆ TO NA UWADZE, JEŻELI PLANUJECIE PAŃSTWO POMOC W ZAMIAN.

 

OBOWIĄZKI DYŻURUJĄCEGO RODZICA W PSS STAMFORD

1. Dyżurni zgłaszają się na dyżur o godzinie 9.40 am i są zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności w biurze Rady Rodziców.

2. Dyżur odbywa się w czasie odpowiednim dla wybranej zmiany w następujących godzinach:

  • 1 zmiana: od 9:45am – 12:00pm
  • 2 zmiana: od 12:00pm – 2:15pm

3. Do obowiązków rodziców dyżurujących należy:

  • pomaganie w utrzymaniu porządku, dyscypliny i bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz zwracanie uwagi uczniom zachowującym się niezgodnie z regulaminem szkoły.
  • pilnowanie, aby drzwi wejściowe były zamknięte od godz. 10.00 am. -2.00.pm
  • pilnowanie, aby żaden uczeń nie opuścił budynku szkoły samowolnie ( bez rodzica lub opiekuna)
  • pilnowanie, aby w czasie zajęć na terenie szkoły nie przebywały niepowołane osoby ( na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie oraz osoby wspomagające działalność szkoły -z wyjątkiem uroczystości szkolnych.)
  • dopilnowanie bezpieczeństwa dzieci w czasie przerwy na lunch, sprawdzanie łazienek i korytarzy szkolnych
  • zgłaszanie wszelkich zagrożeń i niewłaściwych zachowań do dyrektora szkoły
  • współpraca z nauczycielami dyżurującymi w czasie przerwy na lunch
  • współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i Radą Rodziców (wykonywanie zleconych zadań)

DZIĘKUJEMY ZA POMOC I POŚWIĘCANIE SWOJEGO CZASU DLA SZKOŁY I DZIECI !

 

TOP