Szanowni rodzice / opiekunowie, prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych danych. Prosimy o osobne wypełnienie formy dla każdego dziecka. Po wysłaniu pierwszej rejestracji dane rodziców będą zapamiętane i tylko trzeba dodać dane każdego kolejnego dziecka.

Pola zaznaczone na czerwono są wymagane. Prosimy o podanie numeru telefonu do co najmniej jednego rodzica, matki lub ojca.

Co najmniej jeden adres emailowy, matki lub ojca, jest wymagany w celu otrzymywania infolinii, kopii poniższej rejestracji oraz innych szkolnych informacji.

Ważna uwaga odnośnie klas czterolatków: Małe dzieci można rejestrować nawet i kilka lat wcześniej, lecz sama rejestracja nie gwarantuje miejsca w klasie czterolatków. Liczba stworzonych klas dla czterolatków jest zależna od ilości zarejestrowanych dzieci. W danym roku dzieci będą przyjmowane do klasy (lub klas) według kolejności rejestracji na ten rok. Pozostałe dzieci będą umieszczone na "liście czekających" i mogą zostać przyjęte jeżeli ktoś zrezygnuje ze swojej rejestracji. Lista czekających jest również według kolejności rejestracji.

W przypadku problemów z poniższą formą rejestracyjną lub jesli mają państwo pytania prosimy o kontakt z radą rodziców pod adresem rada@psstamford.org lub w naszym biurze po w godzinach otwarcia szkoły.

Dane dziecka
Adres domowy
Dane matki
  1. Podaj telefony w formacie ###-###-#### (opcjonalny jeśli podany jest telefon ojca).
  2. Podaj e-mail aby otrzymywać szkolne informacje (opcjonalny jeśli podany jest email ojca).
Dane ojca
  1. Podaj telefony w formacie ###-###-#### (opcjonalny jeśli podany jest telefon matki).
  2. Podaj e-mail aby otrzymywać szkolne informacje (opcjonalny jeśli podany jest email matki)
Dodatkowy kontakt alarmowy
  1. Prosimy o podanie co najmniej jednego kontaktu alarmowego w przpadku, gdy kontakt z rodzicami jest niemożliwy. W nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej pomocy medycznej zostanie wezwane pogotowie. Rodzice i osoby podane w kontaktach alarmowych zostaną natychmiast o tym powiadomione.
  2. Kontakt alarmowy 1:
  3. Kontakt alarmowy 2:
Dodatkowe informacje i podpis
  1. Zobowiązuję się dyżurować. Depozyt o wysokości $60 zostanie oddany osobom, które dyżurowały.

  2. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjno-reklamowych Polskiej Sobotniej Szkoły im. Adama Mickiewicza w Stamford.

  3. Poprzez wpisanie poniżej moich inicjałów potwierdzam, że wszystkie wyżej podane informacje są poprawne.


Prosimy o sprawdzenie wszystkich informacji przed wysłaniem formy. Po wysłaniu powyższej formy o zmianach w danych prosimy informować radę rodziców w biurze lub pod adresem rada@psstamford.org oraz wychowawcę klasy.

Wyślij rejestrację