Polska Szkoła Stamford istnieje z celem kształtowanie polskości poprzez naukę języka polskiego, przekazywanie wiedzy o historii kraju rodziców i przodków, krzewienie polskiej kultury i tradycji wśród młodego pokolenia emigracji polskiej. Pragniemy, aby nowe pokolenie tutejszej Polonii było dumne ze swoich korzeni, by ceniło swoje dziedzictwo i w przyszłości zajęło ważne miejsce w społeczeństwie amerykańskim. Szkoła istnieje przy Parafii Holy Name of Jesus już od 1997 roku i podlega Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i pracuje w oparciu o "Program Nauczania dla Szkoł Polonijnych w USA" Polska Szkoła Stamford oferuje zajęcia dla przedszkolaków (4 i 5 latków), dla uczniów klas 0-VIII oraz dla uczniów w liceum.

  • Rejestracja uczniów / Student Registration

    Przypominamy, że wszystkie dzieci muszą być zarejestrowane używając system rejestracyjny, dostępny przez internet. www.polskaszkolastamford.org/rejestracja Bez rejestracji, Rada Rodziców nie ma możliwości kontaktu awaryjnego. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub mają problemy z użyciem formy mogą skorzystać z naszej pomocy i zarejestrować...
TOP