Polska Szkoła Stamford istnieje z celem kształtowanie polskości poprzez naukę języka polskiego, przekazywanie wiedzy o historii kraju rodziców i przodków, krzewienie polskiej kultury i tradycji wśród młodego pokolenia emigracji polskiej. Pragniemy, aby nowe pokolenie tutejszej Polonii było dumne ze swoich korzeni, by ceniło swoje dziedzictwo i w przyszłości zajęło ważne miejsce w społeczeństwie amerykańskim. Szkoła istnieje przy Parafii Holy Name of Jesus już od 1997 roku i podlega Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i pracuje w oparciu o "Program Nauczania dla Szkoł Polonijnych w USA" Polska Szkoła Stamford oferuje zajęcia dla przedszkolaków (4 i 5 latków), dla uczniów klas 0-VIII oraz dla uczniów w liceum.

  • Szczęśliwego Nowego Roku! / Happy New Year!

    Niech w Nowym Roku świat będzie dla Was pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w Waszym domu nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia. Pani Dyrektor wraz z nauczycielami oraz Rada Rodziców życzy wszystkim uczniom i rodzicom wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. May your new year be filled with warm wishes, happiness and friends and that...
  • Rejestracja uczniów / Student Registration

    Przypominamy, że wszystkie dzieci muszą być zarejestrowane używając system rejestracyjny, dostępny przez internet. www.polskaszkolastamford.org/rejestracja Dzieci muszą być zarejestrowane przed pierwszym dniu szkoły lub nie będą mogli uczęszczać w zajęciach do puki rejestracja nie będzie wypełniona. Nauczycielki nie będą brały informacje rejestrują...
TOP