Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza  funkcjonuje przy Parafii Holy Name of Jesus w Stamford.

Zdjęcie historyczneKościół pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus założony został w 1903 roku przez polskich emigrantów, jako miejsce honorujące wiarę ich przodków i miejsce jednoczące polskie rodziny zamieszkałe w okolicznych miejscowościach.

Momentem zwrotnym w  rozwoju parafii było wybudowanie nowego kościoła i szkoły. Wzorowany na bazylikach włoskich kościół wykończony został w 1934 roku. Otwarcie nowej szkoły parafialnej, uznanej wówczas za najnowocześniejszą w Stamford, nastąpiło w 1930 roku. Była szkołą średnią dla 650 uczniów, w której dodatkowo uczono  języka polskiego i historii Polski.Zdjęcie historyczne

Po latach działalność szkoły została zaniechana, ale rodzice z  parafii, dążąc do kultywowania języka polskiego wśród dzieci i młodzieży, organizowali Polskie Szkoły Sobotnie. Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza w Stamford kontynuuje te tradycje.

Historia Szkoly Polskiej w Stamford
1903

Powstanie Koscioła Holy Name of Jesus

Zdjęcie historyczne Kościół pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus zostaje założony.

1910

Budowa szkoły parafialnej

Połączenie elementów religijnych i narodowych znalazło wyraz w zbudowaniu szkoły parafialnej Najświętszego Imienia Jezus w 1910 roku. Jej celem była nauka języka polskiego i krzewienie polskiej kultury i tradycji wśród emigracji polskiej.

1930

Nowa szkoła zostaje poświęcona

Rok szkolny rozpoczyna się 22 września - 650 uczniów, 12 sal wykładowych, koszt budowy $175,000.

1987

Powstanie Polskiej Szkoły Sobotniej

Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza w Stamford kontynuuje te tradycje i funkcjonuje od 1987 roku z siedzibą w budynku Szkoły Parafialnej Holy Name of Jesus. Powstała z inicjatywy rodziców zamieszkałych w Stamford, Norwalk i okolicznych miejscowościach i przy poparciu miejscowego duchowieństwa, między innymi byłego proboszcza Shermana W. Gray’a i ks. Johna Pikulskiego. Funkcję dyrektora szkoły objął wówczas Jerzy Karwowski. W 1987 roku naukę rozpoczęło kilkunastu uczniów. Opiekowała się nimi jedna nauczycielka pani Teresa Suchecka. Później, zamiast klas, szkoła posiadała podział na poziomy: najmłodszy, średni i dwa poziomy najstarsze. Przez pierwsze lata rodzice nie płacili za szkołę.

1992

Nowa dyrekcja

W 1992 roku nastapiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Nowym dyrektorem została pani Halina Orzechowska, a po niej pani Anna Sawicka, która pełniła tę funkcję do roku 1993. W tym roku dyrektorem szkoły została pani Halina Szeligowska. W szkole został wprowadzony podział na klasy: I – V oraz zerówkę i 2 grupy przedszkolne: 3 i-4 latki. Istniała też klasa angielskojęzyczna, do której uczęszczały starsze dzieci. Uczniowie wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. Zostały wprowadzone świadectwa na zakończenie nauki szkolnej. Od tego też czasu nauczyciele zaczęli włączać się do prac przy dożynkach parafialnych. W roku szkolnym 2001/2002 obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani Alina Zelwis. Historia stała się przedmiotem obowiązującym w szkole.

2002

Nowa Dyrekcja

W 2002 r. stanowisko dyrektora szkoły przejęła pani Barbara Korus. Nauka szkolna została przedłużona do klasy VI. Stopniowo powiększał się ksiegozbiór biblioteki szkolnej. Nastąpiła też częściowa zmiana podręczników szkolnych; dwie najstarsze klasy w szkole tj. V i VI korzystały z podręczników przeznaczonych dla polonijnych szkół sobotnich wydanych w Chicago. Został zorganizowany konkurs na logo szkoły, jego zwycięzcą został pan Adam Pawelski. Do czasu wprowadzenia przez CPSD ujednoliconych świadectw, przez kilka lat to logo widniało na świadectwach wydawanych przez szkołę. Założona została również kronika szkoły.

2008

Nowa Dyrekcja

Po rezygnacji pani Barbary Korus z funkcji dyrektora szkoły, stanowisko to od września 2008r. pełni Kazimiera Mazgaj. W roku szkolnym 2007/2008 nastąpiły dalsze zmiany. Obok grupy przedszkolnej 4-latków, została utworzona grupa 5- latków. Nazwy klas i podręczniki zostały dostosowane do programu realizowanego przez daną klasę. Klasy II- VII zaczęły korzystać z podręczników opracowanych w Chicago, pozostałe klasy korzystają na razie z podręczników wydanych w Polsce.

2008

Kontakt z Centralą Polskich Szkół Dokształcających

Szkoła utrzymuje ścisły kontakt z Centralą Polskich Szkół Dokształcających. Nauczyciele biorą udział we wszystkich szkoleniach organizowanych przez CPSD. W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie „Polska – kraj moich rodziców” w Nowym Jorku i otrzymali wyróżniające dyplomy (w konkursie piosenki, plastycznym, recytatorskim i w konkursie o tradycjach polskich). W szkole wznowiono konkurs o tytuł szkolnego mistrza ortografii, w pierwszym roku została nim Julia Matusiewicz. Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła również udział w konkursie zorganizowanym przez PSUK w Nowym Jorku o miano „Najpilniejszego ucznia szkoły”. Na podstawie regulaminu ustalonego przez szkołę zwyciężczynią została Julia Matusiewicz.

2009

Utworzenie 3 letniego liceum

Od 2010 roku absolwenci szkoły podstawowej przystępują do egzaminu Polish Regents, organizowanego przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej, który daje im szansę ubiegania się o kredyty na wyższe uczelnie.

2010

Zatwierdzony statut i regulamin Rady Rodziców

W 2010 roku zostały zatwierdzone dokumenty regulujące pracę naszej szkoły: Statut oraz Regulamin Rady Rodziców. Określają one dokładnie cele i zadania poszczególnych organów szkoły.

2012

Remont przedszkola

Dzięki pomocy rodziców, którzy poświęcają swój czas, starają sie polepszyć warunki nauczania dzieci pomagając w remontach, sprzątaniu, dyżurach, szkoła zyskała 5 nowych sal lekcyjnych oraz łazienkę.

2012

Kursy języka angielskiego

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom Polonii szkoła zorganizowała kurs języka angielskiego dla dorosłych, prowadzony przez panie: Martę Piękoś i Beatę Terepkę.

CHWILA OBECNA
TOP