Polska Szkoła Sobotnia  im. Adama Mickiewicza pracuje w oparciu o „Program nauczania dla polonijnych szkół dokształcających w USA” wydany przez Komisję Oświatową Kongresu Polonii Amerykańskiej w 2005 roku. Uczniowie szkół sobotnich od poniedziałku do piątku uczęszczają do szkół amerykańskich. Dla większości z nich miejscem urodzenia jest Ameryka. Ich wrażliwość społeczna, percepcja, tożsamość polityczna i odbiór rzeczywistości są formowane w szkole amerykańskiej lub przez środki masowego przekazu. Podstawowymi założeniami metodycznymi tego programu są więc dwa punkty odniesienia:

  • nauka języka polskiego jako języka drugiego;
  • korelacja metodyczna z pedagogiką amerykańską.

Podstawowym motywem konstrukcji tego programu są wymagania amerykańskich władz oświatowych przedstawienia jednolitego programu nauczania, z pełnym wykazem przedmiotów oraz ilości godzin. Stanowe i regionalne „Board of Education” wprowadzily akredytację języka polskiego jako obcego w oparciu o przedstawioną dokumentację pedagogiczną oraz specjalny egzamin.

Chodzi o przyznawanie kredytów w szkole średniej za znajomość języka polskiego jako języka drugiego. Jest to niewątpliwy awans języka polskiego, zarówno dla nauczycieli jak i rodziców. „Polish Regents” daje 3 kredyty w naszym stanie dla uczniów szkół średnich.

Drugim motywem są międzynarodowe certyfikaty ze znajomości języka polskiego. Ich zastosowanie ma miejsce głównie na terenie Polski na wyższych uczelniach oraz w instytucjach krajów Unii Europejskiej utrzymujących kontakty handlowe z Polską.

„Program nauczania dla polonijnych szkół dokształcających” Komisji Oświatowej K.P.A. spełnia oba pedagogiczne warunki, zarówno amerykański jak i europejsko-polski.

TOP