Liczba uczniów w Polskiej Szkole Sobotniej zwiększa się co roku, a szkoła jest jedynym miejscem w okolicy gdzie polskie, młode pokolenie spotyka się oraz ma możliwości tworzenia i rozwoju swoich umiejetności na gruncie polskiej kultury i naszego ojczystego jezyka.

Zajęcia pozalekcyjne dają nie tylko możliwości rozwoju zainteresowań, ale dostarczają dzieciom wielu wrażeń, pomagają w poznawaniu siebie nawzajem, uczą dyscypliny i dokonywania wyborów.

Gimnastyka Artystyczna

Gimnastyka Artystyczna Sobota, godzina 1:10-2 po poludniu prowdzona przez Izabelę Falger Program zajęć obejmuje: – ćwiczenia ze wstążką, piłką, obręczą, – ćwiczenia rozciągające, zwinnościowe, równoważne, – naukę elementów akrobatycznych, – naukę relaksacji i koncentracji, – rytmikę.

Tenis Ziemny

Więcej informacji na temat tenisa ziemnego będzie dostępne po rozpoczęciu się roku szkolnego.

Piłka nożna

Więcej informacji na temat połki nożnej będzie dostępne po rozpoczęciu się roku szkolnego.

Zespół Ludowy „Słowanie”

Pani Swietłana Gabis jestem kierownikiem Zespołu Ludowego „Słowianie”. Od września razem z panią Moniką Szkutnik i panią Sylwią Szumlas zaczęły pracę z dziećmi z Polskiej Szkoły Sobotniej im A.Mickiewicza. Tak powstała młodsza grupa „Słowian”. Panie pracują z dziećmi w wieku od 3 do 9 lat. Mali tancerze poznali już podstawowe kroczki krakowiaka, poleczki  i walczyka.

TOP